Vælg en side

Information

Lærervejledning

Kære lærer!

Dette er et undervisningsforløb om bælgfrugter udarbejdet af Kristina Cecilie Nielsen og Kasper Szmyrko Rebien, studerende på Ernærings- og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening. Forløbet er ideelt set fordelt på enten tre eller fire moduler / undervisningsgange i madkundskab á ca. 90 minutters varighed. Undervisningsforløbet vil primært være rettet mod elever i madkundskabsfaget fra 4.-6. klassetrin, men kan også anvendes på ældre elever, som har valgt faget som valgfag.
Forløbet vil være teoretisk baseret med tekster, som eleverne forventes at læse eller høre oplæst. De tilhørende videoer og quizzer kan tages i plenum i klassen eller i mindre grupper.

Følgende vejledning vil præsentere de to mulige måder at strukturere forløbet på, afhængig af hvor meget tid, du ønsker at sætte af hertil. Ydermere vil der indgå inspiration til opgaver og refleksionsspørgsmål til eleverne, så forløbet kan tilrettelægges deres niveau. De to forløbsmuligheder har samme udgangspunkt i de to første moduler, hvorefter det tredje og fjerde modul vil bestå af forskelligt indhold.I følgende vejledning vil de to første moduler derfor stå samlet, mens tredje og fjerde modul vil stå separeret og fremgå som Variation A og Variation B. 

Vi anbefaler generelt, at du giver eleverne rig mulighed for at lave mad i køkkenet og eventuelt supplere med fremlæggelser, udarbejdelse af plancher, mundtlige evalueringer o.l.

Forløbet kan struktureres på to følgende måder:

Modul 1 – Kend din bælg
 • 1 lektion teori: Bælgplanten, definition af bælgfrugter, tilberedning, overblik over fordele ved bælgfrugter (næste gang skal vi lære om)

 • 1 lektion madlavning: Hummus, ristede kikærter og kogte edamamebønner
Modul 2 – Det bælgdygtige valg
 • 1 lektion teori: sundheds- og miljømæssige fordele (inkl. 2 videoer á 5 min)

   

 • 1 lektion madlavning: Mexicansk bønnesalat
 Modul 3 (variation A) – Bælg på menuen
 • 2 lektioners madlavning

Eller:

Modul 1 – Kend din bælg
 • 1 lektion teori: Bælgplanten, definition af bælgfrugter, tilberedning, overblik over fordele ved bælgfrugter (næste gang skal vi lære om)

 • 1 lektion madlavning: Hummus, ristede kikærter og kogte edamamebønner
Modul 2 – Det bælgdygtige valg
 • 1 lektion teori: sundheds- og miljømæssige fordele (inkl. 2 videoer á 5 min)

   

 • 1 lektion madlavning: Mexicansk bønnesalat
 Modul 3 (variation B) – Bælg på menuen
 • 1 lektion opsamling: (Quiz om al læring)

   

 • 1 lektion forberedelse: Forberedelse til kommende lektions madlavning.
 Modul 4 – Madlavning
 • 2 lektioners madlavning


Jf. Børne- og Undervisningsministeriets ‘Fælles mål for Madkundskab’.

Specifikt for forløbet om bælgfrugter:

 • Eleven kan identificere og forklare om bælgfrugter og deres anvendelse i madlavning
 • Eleven kan se sundhedsfordele ved bælgfrugter
 • Eleven kan sætte bælgfrugter i relation til klima, miljø og bæredygtighed
 • Eleven kan aktivt tilberede og anvende bælgfrugter i egen madlavning

Modul 1 – Kend din bælg

I første modul vil eleverne blive introduceret for først bælgplanten og derefter selve bælgfrugten. Modulet vil give eleverne viden om: hvor bælgfrugter stammer fra, hvordan de er brugt historisk og, hvordan man skal tilberede dem for at undgå giftstoffer. Til sidst vil der være en quiz, som med fordel kan tages i plenum eller gruppevis i klassen. Derefter kan du, som lærer, spørge ind til korrekte og forkerte svar og gå i dybden med de forkerte.

Tidsforbrug

 • 1 lektion teori (ca. 45 minutter): Bælgplanten, definition af bælgfrugter, tilberedning, overblik over fordele ved bælgfrugter (næste gang skal vi lære om)

   

 • 1 lektion madlavning (ca. 45 minutter): Kogte edamamebønner, hummus og ristede kikærter

Mulige refleksionsspørgsmål forud for læsning

 1. Kender du til bælgfrugter?
 2. Hvilke sorter kender du til? (Lav evt. en liste på tavlen
 3. Bruger du og din familie bælgfrugter i madlavningen derhjemme?
 4. I hvilke retter forestiller du dig, man kan bruge bælgfrugter?
 5. Hvordan vil du beskrive bælgfrugters konsistens og smag?

Forberedelse

 • Orientér dig på hjemmesidens opskrifter på kogte edamamebønner, hummus og ristede kikærter (opskrifterne kan findes nederst på modul 1-siden og kan downloades som PDF’er) eller find selv andre alternativer på internettet.
 • Klargør materialer og råvarer.

Orientér dig i materialer vedr. bælgfrugter. Eksempelvis:

 • Hyldgaard, H., L., (2018): Bælgfrugter. I: Hyldgaard, H., L., red., Fødevarelære, 7. udg., 1. oplag. Kbh: Praxis Erhvervsskolernes Forlag. SS. 119-126
 • Justesen, L., (2010): Frugter og grøntsager. I: Justesen, L., Uebel, U. og Østergaard, K. red., Fødevarer og kvalitet – råvarer og forarbejdning, 2. udg., 1. oplag. Kbh: Nyt Teknisk Forlag. SS. 427-429
 • Felding, M. og Hansen, T., S., (2020): Bælgfrugter. I: Felding, M. og Hansen, T., S., Den plantebaserede kost, 2. udg., 1. oplag. Kbh: Muusmann Forlag. SS. 146-151

Modul 2 – Det bælgdygtige valg

Andet modul omhandler bælgfrugter og deres fordel ift. sundhed, miljø og klima. Den teoretiske del vil give eleverne viden om diverse væsentlige mikro- og makronæringsstoffer samt en definition af bæredygtighed og hvorfor bælgfrugter er gode i netop dén forstand. Andre temaer såsom drivhuseffekt og negative aspekter ved kødproduktion vil også blive berørt. Til sidst vil der være en quiz, som med fordel kan tages i plenum eller gruppevis i klassen. Derefter kan du, som lærer, spørge ind til korrekte og forkerte svar og gå i dybden med de forkerte.

Tidsforbrug

 • 1 lektion teori (ca. 45 minutter): sundheds- og miljømæssige fordele (inkl. 2 videoer á 5 min)
   
 • 1 lektion madlavning (ca. 45 minutter): Mexicansk bønnesalat

Mulige refleksionsspørgsmål forud for læsning

 1. Hvorfor tror du, bælgfrugter er sunde for din krop?
 2. Kender du til de nye kostråd? (Evt. hav listen fra 2021 klar til visning)
 3. Hvorfor tror du, bælgfrugter er gode for miljøet?
 4. Få eleverne til at beregne deres overordnede CO2-aftryk: https://co2.climaider.com/ 
 5. Få eleverne til at beregne deres favoritretter med denne beregner fra Unilever Food Solutions: https://www.unileverfoodsolutions.dk/inspiration-til-kokke/baeredygtighed/CO2-beregner.html 

Forberedelse

 • Orientér dig på hjemmesidens opskrift på mexicansk bønnesalat (opskriften kan findes nederst på modul 2-siden og kan downloades som PDF) eller eller find selv andre alternativer.
 • Klargør materialer og råvarer.
 • Orientér dig evt. på Dansk Vegetarisk Forenings tema om bæredygtighed: https://vegetarisk.dk/baeredygtighed-2/

Modul 3 (variation A) – Bælg på menuen 

Ønskes denne variation se da bort fra efterfølgende beskrivelse af Variation B samt modul 4.

Trejde modul vil fungere som både repetition og opsamling samt madlavning. På hjemmesiden vil en quiz fremgå, som kan virke som et evalueringsværktøj. Quizzen kan tages i plenum eller gruppevis i klassen. Derefter kan du, som lærer, spørge ind til korrekte og forkerte svar og gå i dybden med de forkerte. Efterfølgende fordeles eleverne ud i køkkenet og tildeles opskrifter, som de efterfølgende skal tilberede. Vi anbefaler, at eleverne efterfølgende får mulighed for at sidde sammen og spise maden i fællesskab, så drøftelser og diskussioner kan udfolde sig. 

Tidsforbrug

 • 1/2 lektion repetition (ca. 30 minutter): Quiz, refleksionsspørgsmål og opsamling

   

 • 1 1/2 lektions madlavning (ca. 60 minutter): Madlavning, spisning og rengøring

Mulige refleksionsspørgsmål til eleverne omkring bordet

 1. Var der en specifik smag, I ønskede at opnå, da I sammensatte retten? (Skulle den minde om spaghetti bolognese?)
 2. Er der noget ved tilberedningen, der overraskede Jer?
 3. Er der noget, I kunne have gjort anderledes?
 4. Er der noget ved smagen og/eller konsistensen, der overraskede Jer?

Forberedelse

 • Hav gennemgået opskrifterne på hjemmesiden (opskrifterne kan findes nederst på modul 3-siden og kan downloades som PDF’er) og/eller fundet andre alternativer på nettet. Evt. justéret dem, så de giver mening ift. indkøb, materialer mv.
 • Hav materialer klar i køkkenet og råvarerne købt

Modul 3 (variation B) – Bælg på menuen

Ønskes denne variation se da bort fra ovenstående Variation A.

Tredje modul i forløbet fungerer som evaluering og repetition. På hjemmesiden vil en quiz fremgå, som kan virke som et evalueringsværktøj. Quizzen kan tages i plenum eller gruppevis i klassen. Derefter kan du, som lærer, spørge ind til korrekte og forkerte svar og gå i dybden med de forkerte. Derefter anbefaler vi, at eleverne fordeles ud i grupper, hvorefter de skal vælge og forberede opskrifter til kommende lektion, hvor madlavning er i fokus. På hjemmesiden vil diverse opskrifter fremgå, men giv endelig eleverne mulighed for selv at opsøge andre alternativer og/eller selv eksperimentere med andre råvarer og sammensætninger. Alternativt kan du bede eleverne udarbejde plancher hvorpå, de tydeliggør deres valg af opskrift og dertilhørende råvarer ud fra den læring, de har modtaget under forløbet.

Tidsforbrug

 • 1 lektion opsamling (ca. 45-50 minutter): (Quiz om al læring)

   

 • 1 lektion forberedelse (ca. 40-45 minutter): Forberedelse til kommende lektions køkkengang

Mulige refleksionsspørgsmål forud for læsning

 1. Hvad husker I fra de tidligere lektioner?
 2. Er der noget, der ikke har givet mening, som skal genopfriskes?
 3. Har i forsøgt jer med flere bælgfrugter i madlavningen hjemme hos jer? 

Forberedelse

 • Hav gennemgået opskrifterne på hjemmesiden (opskrifterne kan findes nederst på modul 3-siden og kan downloades som PDF’er) og/eller fundet andre alternativer på nettet. Evt. justéret dem, så de giver mening ift. indkøb, materialer mv.
 • Hav evt. forberedt materialer til plancher og gruppeinddeling

Modul 4 – Madlavning 

Fjerde og sidste lektion i undervisningsforløbet fremgår ikke på hjemmesiden, da det udelukkende er en lektion med praktisk arbejde og/eller fremlæggelse. Eleverne skal her have tid og mulighed for at gå i dybden med madlavningen af deres valgte opskrifter (evt. fremlægge de udarbejdede plancher i grupper). Vi anbefaler, at eleverne efterfølgende får mulighed for at sidde sammen og spise maden i fællesskab, så drøftelser og diskussioner kan udfolde sig.

Tidsforbrug

 • 2 lektioner madlavning (ca. 90 minutter): Du tilrettelægger selv denne undervisningsgang ift. madlavning, fremlæggelse, evaluering mv.

Mulige refleksionsspørgsmål til eleverne omkring bordet

 1. Var der en specifik smag, I ønskede at opnå, da I sammensatte retten? (Skulle den minde om spaghetti bolognese?)
 2. Er der noget ved tilberedningen, der overraskede Jer?
 3. Er der noget, I kunne have gjort anderledes?
 4. Er der noget ved smagen og/eller konsistensen, der overraskede Jer?

Forberedelse

 • Hav materialer klar i køkkenet og råvarerne købt
 • Evt. have klargjort, så eleverne kan vise deres præsentationer/plancher

God fornøjelse med undervisningen!

Ris, ros eller kommentarer?

Du er meget velkommen til at sende os en besked, hvis du har gode idéer til forbedringer af Rebælg-universet. Hvis du har lyst til at dele gode erfaringer med os, modtager vi også meget gerne dem. Vi glæder os til at høre fra dig!

6 + 2 =

Rebælg.dk er fremstillet af Kristina Cecilie Nielsen og Kasper Rebien for Dansk Vegetarisk Forening.
© 2021